Zalo ZNS

Là tính năng giúp gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng qua hệ thống Nobi Pro tới tất cả các số điện thoại đang sử dụng Zalo.

Last updated