Báo cáo Marketing

Hệ thống Nobi Pro cung cấp đến bạn báo cáo Marketing, thông qua các số liệu thống kê trong báo cáo, bạn có thể đánh giá hiệu quả marketing, hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, các kênh quảng cáo ....từ đó giúp bạn đưa ra các chiến lược marketing tốt nhất để thúc đẩy việc bán hàng.

1. Hiệu quả Marketing

Để xem báo cáo hiệu quả Marketing, bạn vào Tổng quan -> Báo cáo Marketing -> Hiệu quả Marketing. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Với báo cáo hiệu quả Marketing, bạn có thể xem báo cáo theo chi nhánh, khoảng thời gian, ngân sách hoặc sử dụng bộ lọc để xuất ra dữ liệu mà bạn quan tâm.

(1) Doanh số = Tổng giá trị của tất cả các đơn đã lên cho các lead‌

(2) Ngân sách quảng cáo = Tổng ngân sách QC của tất cả chiến dịch‌

(3) Chi phí trung bình leads = Tổng ngân sách QC / Tổng lead‌

(4) Chi phí trung bình đơn = Tổng ngân sách QC / Tổng đơn‌

(5) Tỷ lệ chốt đơn = Tổng số lead chốt/ Tổng số lead‌

(6) Tỷ lệ quảng cáo/doanh số = Tổng ngân sách quảng cáo/ Tổng doanh số

(1) Ngân sách quảng cáo = Tổng ngân sách QC của chiến dịch đó

(2) Số click= Tổng số click

(3) Số lead = Tổng số lead của chiến dịch

(4) Số chốt đơn =Tổng số các đơn hàng được lên cho các lead thuộc chiến dịch

(5) Số sản phẩm = Tổng số sản phẩm đã được bán

(6) Chi phí 1 lead = Ngân sách / số lead

(7) Giá đơn = Ngân sách/ số đơn chốt

(8) Tỷ lệ chốt đơn = (Số đơn/Số lead) *100

(9) Doanh số = Tổng (Giá sản phẩm * SL)

(10) Doanh số sau CK = Tổng (Giá SP khi lên đơn *SL) - Chiết khấu

(11) CP/Doanh số = Ngân sách / Doanh số

Last updated